European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards 2019 Ingatorp Medieval tithe barn

The restauration project of Ingatorps tithe barn that started in 2011 and went on until 2018 has today recieved the most prestigious cultural heritage award in Europe.

The award goes to the parish and all of the around 100 persons that were involved in one way or another to make the project success full. I had the great opportunity to be project leader as well as carpenter on the restoration. In the project group was also shinglemaster Börje Samuelsson, professor Gunnar Almevik and architect Lennart Grandelius. Colloboration with the reconstruction project Södra Råda was essential. Also the colloboration with craft laboratory, the diocese of Linköping, the university of Lund …………….

Heres a link to a sort presentation of the project on vimeo https://vimeo.com/showcase/5991034/video/336288118

On Europa Nostra it also will be possible to vote for the project if you like it.

 

 

Annons

Surgical repair of Wallplate, rafter and tiebeam

On the ICOMOS WOOD conference in York 2018, I presented the Ingatorp Tithe barn project. This project started in 2011 and ”ended” in 2018.  The president of ICOMOS WOOD, Mikel Landa, asked if I could make a pdf about an example of surgical repair that we used in Ingatorp. The link is to this pdf that mainly is made of pictures.

Shortly it can also be said that the repair material, blocked timbers, where made years in advance. They where entirely produced with relicas of medieval tools and with methods we have reconstructed in the sister project, the reconstruction of Södra Råda church also presented on this blog. We followed ICOMOS charters and principles, and also had made site specific additionally principles. One important principle was to take away as little original material as possible. Even if this principle ment that we had to use  a form of surgical repair with modern tools that was not traditional. The authenticity of the building and the many layers was not to be compromised.

 

 

 

ingatorp tie beam rafter wall plate

Stavkyrkan i Hammarö och liggtimmerkyrkans bjälklag

Södra råda akademien där jag är medlem har fått i uppdrag av Hammarö församling i Värmland att undersöka deras kyrka lite närmare. Hammarö kyrka var ursprungligen väldigt lik Södra Råda kyrka. De hade samma planlösning och Hammarö har liksom Södra Råda haft treklövervalv både i kor och långhus. Men Hammarö liggtimmerkyrka har även haft en föregångare som var uppförd i resvirkesteknik eller som det även kallas en stavkyrka. Av denna stavkyrka finns det en hel del bevara eftersom stavarna återanvändes som golv i timmerkyrkan. Denna rapport fokuserar på stavkyrkan och stavplankens återanvändning som golv på ett bjälklag i timmerkyrkan. Denna rapport är en av flera delundersökningar vi gjort i Hammarö. Förhoppningsvis kommer undersökningarna i Hammarö att fortsätta med kompletterande dendroprovtagning för att fastställa stavkyrkans och liggtimmerkyrkans ålder. För att öppna rapporten, tryck på länken nedan.

 

 

 

Hammarö stavkyrka

Rapport Timmermanskonst i Stora Hammar gamla kyrka, Räng kyrka och Törringe kyrka

Petter Jansson och Kalle Melin har undersökt ovanstående kyrkor. I Stora Hammar kyrka finns en överliggare i en genomgång i ett röste. Den är återanvänd  och dekorerad och härstammar sannolikt från en träkyrka som varit föregångaren till nuvarande stenkyrka. Denna unika del, som närmast kan jämföras med Brågarp kyrkas portalplanka, har misshandlats med elinstallationer. Nu kommer detta att saneras. I rapporten finns även bilder på fina skepps grafitti ristningar och delar från rivna klocktorn.

Stora Hammar gamla kyrka och Rängs kyrka Rapport

Dendrochronology Fulltofta church

We have done a lot of interesting dendrochronology after thoroughly building archaeology examination and craft reasarch. THe primary investigations has been done by me and antiquarian Petter Jansson at Regionmuseet. The dendro sampling has been done in collaboration with Hans Linderson University of Lund For example we have done thoroughly examination of Fulltofta churchs chancel and a wooden window frame and been able to conclude that the timber was felled in the period 1139-1153. The overlintel of the window frame have 399 remaining yearrings. Hans Linderson could conclude that the tree when felled had 510-550 yearrings and that it started to grov late in the 6th century or early in the 7th century!

More churches has been analysed and more samplings are planned.

Paper in Construction History Society Proceedings

pp89-100Melin

In 7-9th april 2017 I and my colleague Mattias Hallgren attended the fourth Conference of the Construction History Society in Queens College Cambridge. I presented a paper ”Techniques of Cleaving wood with an axe and Mallet. Deconstructing Present Craft knowledge, in order to reconstruct historic”.

In this paper I describe the ways we through the last years have done different fullscale experiments with cleaving. Most of the experiments has been done throug the reconstruction project in Södra Råda. But knew knowledge has also been recieved through tje ongoing diocese projects in the dioceses of Lund and Strängnäs.

After the end of the conference we went to several churches and Cathedrals. For example We went to Hadstock church to examine medieval wooden window frames and a medieval door in order to compare them with the window frames from the diocese of Lund that Im writing a paper about. We also visited Greensted stavechurch with the hope to find originaltool marks that could be compared to the archaeologically finds of Palisade churches from Lund. But we could conclude that the toolmarks on the inside was secondary and most of the marks probably from a big restoration in 1848. It could be discussed if it is a medieval stavechurch or in fact a church from the 19 th century with a great amount of reused medieval timber.

Another highscore on the roadtrip was the wooden Bell tower in Brookland. As far as I know it´s the only extant freestanding medieval wooden tower in England? Correct me if I´m wrong. The oldest structure of the tower is from the 13th century and is of great interest to compare with the 3 medieval bell towers in the diocese from Lund, Brönnestad, Norra Mellby and Perstorp, and the belltowers in Denmark and Germany. Ofcourse it is of great interest to compare it with the bell towers from Sweden also that are closer in time but built in pine insted of oak.

I and Mattias are preparing a ”roadtrip report” that mainly will have a lot of interesting photos and not so much text. When it´s ready it will be uploaded.

Counter rebated medieval door from Skanör church

The door from Skanör is counterrebated. The only other doors that is constructed in this way, that I am aware of, are from England. The English counterrebated doors are thougth to be highly exclusive and they are dated to the 11 and 12 century. The door from Skanör is in the collections of Lunds Historical Museum. Rhe door boards are not hewn but sawn. The used wood has grown fast. In the region this implies that the wood was felled in the period 1350-1500. The ironwork also is of a type that the diocese antiquarian in Linköping could say is probably from the 14-15th century. With the contradictionary features in mind we had the door dendrochronologically examined by Hans Linderson and me as an assistance. We used an non invasive method using an USB microscope. The result showed that the door is made in the end of the 14th century.

On the other side the door has lots of medieval graffiti and I and antiquarian Petter Jansson in collaboration with LUHM plan to document the graffiti as well.

 

 

 

 

Timmermanskonst på Sketchfab

Sedan en tid tillbaka har vi lagt upp ett antal 3dmodeller på sajten Sketchfab. En viktig del i stiftsprojektet är att tillgängliggöra och att ge tillbaka kunskap till församlingarna som förvaltar kyrkorna. En av metoderna att tillgängliggöra är att tillverka 3D modeller som görs fritt tillgängliga via nätet. Då kan man oberoende av rörelseförmåga och fysiskt avstånd detaljstudera timmermanskonst, dopfuntar byggnader, verktyg etcetera. Nedan lägger jag in Östra Ingelstads sammansatta ekfönsterbåge som är tidigmedeltida. Den är ännu inte dendrokronologiskt daterad men vi diskuterar inom projektet att undersöka möjligheten. I en tidigare rapport beskrev jag ett fynd av en sammansatt fönsterbåge i Farhults kyrka som unik. Nu när projektet rullat på ett tag har vi hittat flera exempel på sammansatta bågar. Det kan vara ett bra tips att gå in på sketchfab och söka på timmermanskonst då jag inte alltid hinner med att uppdatera bloggen. Just nu har vi lagt ut 18 modeller men fler kommer efterhand. Tanken är även att infon om modellerna kommer att kompletteras.