European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards 2019 Ingatorp Medieval tithe barn

The restauration project of Ingatorps tithe barn that started in 2011 and went on until 2018 has today recieved the most prestigious cultural heritage award in Europe.

The award goes to the parish and all of the around 100 persons that were involved in one way or another to make the project success full. I had the great opportunity to be project leader as well as carpenter on the restoration. In the project group was also shinglemaster Börje Samuelsson, professor Gunnar Almevik and architect Lennart Grandelius. Colloboration with the reconstruction project Södra Råda was essential. Also the colloboration with craft laboratory, the diocese of Linköping, the university of Lund …………….

Heres a link to a sort presentation of the project on vimeo https://vimeo.com/showcase/5991034/video/336288118

On Europa Nostra it also will be possible to vote for the project if you like it.

 

 

Surgical repair of Wallplate, rafter and tiebeam

On the ICOMOS WOOD conference in York 2018, I presented the Ingatorp Tithe barn project. This project started in 2011 and ”ended” in 2018.  The president of ICOMOS WOOD, Mikel Landa, asked if I could make a pdf about an example of surgical repair that we used in Ingatorp. The link is to this pdf that mainly is made of pictures.

Shortly it can also be said that the repair material, blocked timbers, where made years in advance. They where entirely produced with relicas of medieval tools and with methods we have reconstructed in the sister project, the reconstruction of Södra Råda church also presented on this blog. We followed ICOMOS charters and principles, and also had made site specific additionally principles. One important principle was to take away as little original material as possible. Even if this principle ment that we had to use  a form of surgical repair with modern tools that was not traditional. The authenticity of the building and the many layers was not to be compromised.

 

 

 

ingatorp tie beam rafter wall plate

Stavkyrkan i Hammarö och liggtimmerkyrkans bjälklag

Södra råda akademien där jag är medlem har fått i uppdrag av Hammarö församling i Värmland att undersöka deras kyrka lite närmare. Hammarö kyrka var ursprungligen väldigt lik Södra Råda kyrka. De hade samma planlösning och Hammarö har liksom Södra Råda haft treklövervalv både i kor och långhus. Men Hammarö liggtimmerkyrka har även haft en föregångare som var uppförd i resvirkesteknik eller som det även kallas en stavkyrka. Av denna stavkyrka finns det en hel del bevara eftersom stavarna återanvändes som golv i timmerkyrkan. Denna rapport fokuserar på stavkyrkan och stavplankens återanvändning som golv på ett bjälklag i timmerkyrkan. Denna rapport är en av flera delundersökningar vi gjort i Hammarö. Förhoppningsvis kommer undersökningarna i Hammarö att fortsätta med kompletterande dendroprovtagning för att fastställa stavkyrkans och liggtimmerkyrkans ålder. För att öppna rapporten, tryck på länken nedan.

 

 

 

Hammarö stavkyrka

Rapport Timmermanskonst i Stora Hammar gamla kyrka, Räng kyrka och Törringe kyrka

Petter Jansson och Kalle Melin har undersökt ovanstående kyrkor. I Stora Hammar kyrka finns en överliggare i en genomgång i ett röste. Den är återanvänd  och dekorerad och härstammar sannolikt från en träkyrka som varit föregångaren till nuvarande stenkyrka. Denna unika del, som närmast kan jämföras med Brågarp kyrkas portalplanka, har misshandlats med elinstallationer. Nu kommer detta att saneras. I rapporten finns även bilder på fina skepps grafitti ristningar och delar från rivna klocktorn.

Stora Hammar gamla kyrka och Rängs kyrka Rapport

Dendrochronology Fulltofta church

We have done a lot of interesting dendrochronology after thoroughly building archaeology examination and craft reasarch. THe primary investigations has been done by me and antiquarian Petter Jansson at Regionmuseet. The dendro sampling has been done in collaboration with Hans Linderson University of Lund For example we have done thoroughly examination of Fulltofta churchs chancel and a wooden window frame and been able to conclude that the timber was felled in the period 1139-1153. The overlintel of the window frame have 399 remaining yearrings. Hans Linderson could conclude that the tree when felled had 510-550 yearrings and that it started to grov late in the 6th century or early in the 7th century!

More churches has been analysed and more samplings are planned.