Ny Spånkurs i Ingatorp 28-29 april 2015

Då fjolårets kurs var fullsatt innan vi hunnit gå ut med den görs även i år en spånkurs. Deltagarna får under handledning av Spånmästare Börje Samuelsson och timmerman Kalle Melin lära sig att tillverka spån som sen kommer att användas på kyrkboden. Studiebesök till timmerkyrkan i Tidersrum planeras och föreläsningar från ytterligare personer.

För att anmäla sig kontakta

OBS RÄTTELSE Projektledare Lennart Grandelius tar emot anmälningar på lennart@grandelius.se, alternativt på telefon 070-6883191 OBS

En film från fjolårets kurs finns utlagd av Hantverkslaboratoriet

 

Annonser

Avmärkning av lagningsbit till fotträet på Ingatorps kyrkbod

När man märker på var en skarv eller ett urtag ska göras heter det att man avmärker. Blandannat Polhem använde detta ord men det finns även belagt på flera andra ställen. Blandannat i en beskrivning i hur man förr byggde korsverkshus i Skåne.

Justering av nytt Fotträ till Ingatorps kyrkbod

Fotträet som lagas är daterat till 1229±10 av Hans Linderson på Geologiska institutuíonen i Lund.

Trädet är fällt lokalt av huggare från bygden efter att jag och Spånmästare Börje Samuelsson valt ut trädet i skogen. Det fälldes och höggs fram 2013 för att tillpassas och läggas in 2014. Yxan är en kopia på Lödöseyxan som finns beskriven i en annan post. Denna är tillverkad av smeden Bertil Pärmsten. Filmade gjorde timmerman Henrik Sundahl som var med vid restaureringsarbetena.