Justering av nytt Fotträ till Ingatorps kyrkbod

Fotträet som lagas är daterat till 1229±10 av Hans Linderson på Geologiska institutuíonen i Lund.

Trädet är fällt lokalt av huggare från bygden efter att jag och Spånmästare Börje Samuelsson valt ut trädet i skogen. Det fälldes och höggs fram 2013 för att tillpassas och läggas in 2014. Yxan är en kopia på Lödöseyxan som finns beskriven i en annan post. Denna är tillverkad av smeden Bertil Pärmsten. Filmade gjorde timmerman Henrik Sundahl som var med vid restaureringsarbetena.

Annons