Granhults liggtimmerkyrka daterad till efter 1217

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.29.54  Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.29.21

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.31.42Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.30.43

För Södra Råda rekonstruktionsarbetets räkning undersökte Södra Råda akademien och Hantverkslaboratoriet Granhult medeltida kyrka i formen av ett seminarium. Kalle Melin var seminarieledare och hade i förväg i samråd med Mattias Hallgren sammanställt en frågelista vi arbetade utifrån. Vi hade valt att fokusera på klyvningstekniker men fann flera nya spännande detaljer vi kände oss tvungna att dokumentera och förmedla i den länkade rapporten. Gunnar Almevik och Therese Melin passade även på att mäta upp stigluckan som hittills bedömts vara sentida. Den arkitektoniska utformningen och verktygsspåren antyder dock att den kan vara medeltida. En ansökan har skickats till Länsstyrelsen med förfrågan om tillstånd för att ta dendrokronologisk prov. På taklaget påträffade vi även vankanter vilket skulle kunna ge en spetsdatering för att fastställa byggnadsåret. Men ännu har inte något svar kommit från Länsstyrelsen.

En viktig upptäckt var att man mycket medvetet valt var virke av olika kvalite hamnade i byggnaden. Taksparrarna fick bästa kvaliten, saxsparrarna var av betydligt sämre kvalite och trobrädorna var av frodvuxen gran. Då kyrkan stått i 800 år visar det att de gjorde högst rationella val och använde virke som var gott nog till uppgiften!

Granhults kyrka och Ingatorps kyrkbod är arkitektoniskt besläktade och ligger dessutom bara några mil ifrån varandra.

 

Granhult Rapport taklag :klyv seminarie

Ny Spånkurs i Ingatorp 28-29 april 2015

Då fjolårets kurs var fullsatt innan vi hunnit gå ut med den görs även i år en spånkurs. Deltagarna får under handledning av Spånmästare Börje Samuelsson och timmerman Kalle Melin lära sig att tillverka spån som sen kommer att användas på kyrkboden. Studiebesök till timmerkyrkan i Tidersrum planeras och föreläsningar från ytterligare personer.

För att anmäla sig kontakta

OBS RÄTTELSE Projektledare Lennart Grandelius tar emot anmälningar på lennart@grandelius.se, alternativt på telefon 070-6883191 OBS

En film från fjolårets kurs finns utlagd av Hantverkslaboratoriet

 

Justering av nytt Fotträ till Ingatorps kyrkbod

Fotträet som lagas är daterat till 1229±10 av Hans Linderson på Geologiska institutuíonen i Lund.

Trädet är fällt lokalt av huggare från bygden efter att jag och Spånmästare Börje Samuelsson valt ut trädet i skogen. Det fälldes och höggs fram 2013 för att tillpassas och läggas in 2014. Yxan är en kopia på Lödöseyxan som finns beskriven i en annan post. Denna är tillverkad av smeden Bertil Pärmsten. Filmade gjorde timmerman Henrik Sundahl som var med vid restaureringsarbetena.