Counter rebated medieval door from Skanör church

The door from Skanör is counterrebated. The only other doors that is constructed in this way, that I am aware of, are from England. The English counterrebated doors are thougth to be highly exclusive and they are dated to the 11 and 12 century. The door from Skanör is in the collections of Lunds Historical Museum. Rhe door boards are not hewn but sawn. The used wood has grown fast. In the region this implies that the wood was felled in the period 1350-1500. The ironwork also is of a type that the diocese antiquarian in Linköping could say is probably from the 14-15th century. With the contradictionary features in mind we had the door dendrochronologically examined by Hans Linderson and me as an assistance. We used an non invasive method using an USB microscope. The result showed that the door is made in the end of the 14th century.

On the other side the door has lots of medieval graffiti and I and antiquarian Petter Jansson in collaboration with LUHM plan to document the graffiti as well.

 

 

 

 

Brågarpsplankan RTI-fotograferad

Skärmavbild 2015-02-12 kl. 20.45.12

Brågarpsplankan eller rättare sagt den av Brågarpsplankorna som är dekorerad och som har utgjort ett portalöverstycke på en träkyrka är nu RTI fotograerad. Jag skriver träkyrka för med två delar är det svårt eller omöjligt att säga något säkert om kyrkans konstruktion i övrigt.

Rti-fotograferingen gjordes av ”Historisk timmermanskonst i Lunds stift” i samarbete med Humlabbet på Lundsuniversitet och Historiska Museet i Lund som äger och har plankan utställd. Genom denna fotografering kan vi tillgängliggöra plankan på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. När ni trycker på länken så kommer ni till en sida som ser ut som bilden ovan. Klicka på glödlampan och sen kan ni flytta ljuskällan med hjälp av musen eller genom att klicka på skärmen. Vi kommer framledes även prova denna teknik på bearbetat timmer på vindar för att tillgängliggöra behuggning från 1100talet. De äldsta behuggningarna från 1060 talet är så bra gjorda att de inte lämpar sig för RTI fotografering, de är för släta!

http://vr.humlab.lu.se/projects/rti/Bragarp_framsida.html

Dörrar

I ”Historisk timmermanskonst i Lunds stift” kommer via att titta närmare på ett antal medeltida dörrar. Vi väljer just i dörrarnas och fönsterbågarnas fall att fokusera på de medeltida då det i senare tider blev ett arbete för snickare att tillverka just dessa. De medeltida dörrarna är däremot tillverkade på ett sådant vis att man kan misstänka att det är samma yrkeskategori som tillverkar taklagen. En stor del av nuvarande Sveriges medeltida kyrkodörrar är presenterade av Lennart Karlsson i:

Karlsson, Lennart, (1988). Medieval ironwork in Sweden. Volume 1.
Karlsson, Lennart, (1988). Medieval ironwork in Sweden. Volume 2.

Hans huvudfokus var som titlen anger det medeltida smidet. Därför har en del dörrar utelämnats och beskrivningen av dörrarnas trästomme varierar.

Därför anser vi det inom projektet angeläget att titta närmare på de medeltida dörrarna för att beskriva dessa, men även för att testa icke förstörande dendrokronologi. Lyckas vi datera dessa dörrar kan man ställa dessa resultat mot de stilhistoriska dateringar som gjorts av Lennart Karlsson och mot de dateringar vi kan göra utifrån vår kunskap om verktygsspår.

 

häglinge

Ovan en bild på Häglinge medeltida kyrkodörr. Lite förvånande är den tillverkad av furbrädor. Hans Linderson från Lunds Universitet har scannat ändträdet för att göra ett försök att datera denna dörr.