Poster carpentry art 25-26 April 2018

This poster Poster-carpentry-art-2018_web was presented at the conference Preserve Use and Develop that was held the 25-26 of April in Lund. The conference was arranged by Diocese of Lund and in particular by the heritage officers Heikki Ranta and Henrik Lindblad.

Annonser

Rapport Timmermanskonst i Stora Hammar gamla kyrka, Räng kyrka och Törringe kyrka

Petter Jansson och Kalle Melin har undersökt ovanstående kyrkor. I Stora Hammar kyrka finns en överliggare i en genomgång i ett röste. Den är återanvänd  och dekorerad och härstammar sannolikt från en träkyrka som varit föregångaren till nuvarande stenkyrka. Denna unika del, som närmast kan jämföras med Brågarp kyrkas portalplanka, har misshandlats med elinstallationer. Nu kommer detta att saneras. I rapporten finns även bilder på fina skepps grafitti ristningar och delar från rivna klocktorn.

Stora Hammar gamla kyrka och Rängs kyrka Rapport

Annelövs kyrka 20 februari 2015

IMG_2707

Antikvarie Petter Jansson och Kalle Melin åkte till Annelövs kyrka med uppdraget att åt eftervärlden rädda medeltida timmer som blivit kasserat vid senaste renoveringen. Medkonspiratörer i denna räddningsaktion är Anders Ohlsson på LUHM som gått med på att historiska Museet slutförvarar detta skräp, han kunde dock inte lova lika lång slutförvaring som SKB lovar för radioaktivt kärnavfall. Men då avfallet från Annelöv som är flera hundra år gammalt ändå kan vara farligt, för museets övriga samlingar iallafall var vi tvugna att transportera skräpet till Malmö frihamn. Där är mycket hysch hysch så vi fick lämna personuppgifter och bilens registreringsnummer flera dagar i förväg för att få passerkort till en hemlig? frysanläggning som ägs? av Malmö museer, tror vi. Där hade vi turen att träffa en gorilla med orangutangansikte som skulle chilla lite för att bli av med diverse ohyror. Nu var det så att vi inte enbart hade med oss skräp från Annelöv. Jag hade baxat med merparten av de bitar som återstår från Helig kors kyrka i Dalbys luta. Dessa bitar är dendrodaterade till 1503 och har många timmermanstekniska intressanta detaljer som finns i en rapport upplagd på bloggen.

I Annelöv kunde vi givetvis inte låta bli att snabbt undersöka taklagen och klockbocken och kunde då konstatera att klockbocken var byggd av resterna från ett fristående klocktorn. urtagen för bladskarvar var mycket snarlika de som finns på de medeltida klockstaplarna i Norra Mellby och Brönnestad vilket gör att vi tror att även Annelövs klockstapel varit från andra halvan av 1400-talet. i öppningen från kor in till absid finns två romanska ekbrädor som överliggare. en av dessa var full av eldmärken. Kanske med uppgift att skydd amot brand.

IMG_2709 Farligt skräp

 

IMG_2572 Urtag på återanvänt timmer från klockstapel

IMG_2628 IMG_2641 Eldmärken

IMG_2621 Runliknande märkning av långsågat ektimmer

Klockstaplar i Skara stift rapport 2012-2014

En mycket intressant rapport finns tillgänglig på nätet om klockstaplar i Skara stift. den är skriven av timmermanskollegorna i Traditionsbärarna i samarbete med antikvarie Elisabet Orebäck Krantz. I rapporten på 170 sidor presenteras ett stort antal klockstaplar framförallt av tornstapeltyp. Anmärkningsvärt är att de genom att tolka konstruktionerna och verktygsspåren kunnat särskilja ett antal tornstaplar som medeltida och sen via dendrokronologi fått dessa tolkningar bekräftade. Före deras undersökning stod den skånska Tornstapeln i Norra Mellby  ut som den äldsta i Nuvarande Sverige, daterade till 1481. Medan den smålänska stapeln i Härlöv var det medeltida Sveriges äldsta daterad till 1485.

Nu har sverige fått 3 tornstaplar daterade till 1300-tal och ytterligare några som ej ännu är daterade men som kan vara av denna höga ålder!

En liten anknytning till Lunds stift finns då de under Klockstapelprojektet besökte bland annat Norra Mellby och Brönnestads klockstaplar. Sen har Mattias Hallgren medverkat vid undersökning av dessa tornstaplar samt Perstorps tornstapel och kyrka inom ramen för ”Historisk timmermanskonst i Lunds stift”. 

Skärmavbild 2015-02-22 kl. 13.41.08 Skärmavbild 2015-02-22 kl. 13.39.08 Skärmavbild 2015-02-22 kl. 13.34.12

http://media.traditionsbararna.se/2015/02/Klockstaplar-läsvesion-web-15-dec.pdf

Annelövs kyrka 20 februari 2015 runor, skyddseld nyfunnen klockstapel

IMG_2569

I Skeppet hittade man denna runsten som utgör en del av kyrkans understa stenar. Runinskriften är tolkad att vara från 1000-1100tal. Inskriften tolkas som ett mansnamn (Marinus). Kanske det var byggmästaren som lämnade denna hälsning till eftervärlden?

IMG_2587 IMG_2617

 

 

 

Dagens besök gjordes av Petter Jansson och Kalle Melin för att ta tillvara ett antal medeltida taklagsdelar som blivit demonterade vid förra årets renoveringar. Då detta material riskerade att slängas hade vi kommit överens med LUHM att de skulle få detta material och även det materil från Dalby Helig kors kyrka som låg i Kalles snickeri. Men väl på plats var vi tvugna att göra en snabbundersökning. I stentornet som bedöms vara uppbyggt på 1400-talet hittade vi återanvända delar av en tidigare ekklockstapel. en av bilderna ovan visar närbild på ett husat urtag för en bladskarv med konkav ände. Nästan identiska urtag finns på Brönnestads klockstapel som är daterad till slutet av 1400-talet. På den andra bilden syns ett antal bjälkar ovanför Petters huvud varav åtminstone en del kommer från träklockstapeln.

 

 

IMG_2628 IMG_2644

 

I koretsöströste finns en öppning in till absiden som har två ekplankor som överliggare. den ena har flera eldmärken som kan vara gjorda för att skydda kyrkan mot brand. Plankorna är väldigt slätbilade och eroderade utom en av smalkanterna som har mycket tydligare behuggning. Det är ett starkt indicium att plankorna var gamla redan när de murades in men att en av brädorna behuggdes för att bli smalare. Kanske vi här har delar från en föregångare i trä till dagens stenkyrka.

Norra Åkarps tornstapel

I Skåne fanns i slutet av 1700-talet ca 150 tornstaplar. Nu finns bara 9 kvar.  Mandelgren dokumenterade 1872 Norra Åkarps tornstapel som sedermera revs. Av de kvarvarande staplarna vet vi att de tillverkades i två typer där antalet stolpar skilde. Åkarps stapel hade 9 stolpar som även den kvarstående stapeln i Perstorp har medan Norra Mellbys stapel har 11 stolpar.

1119