Poster carpentry art 25-26 April 2018

This poster Poster-carpentry-art-2018_web was presented at the conference Preserve Use and Develop that was held the 25-26 of April in Lund. The conference was arranged by Diocese of Lund and in particular by the heritage officers Heikki Ranta and Henrik Lindblad.

Annonser

Dendrochronology Fulltofta church

We have done a lot of interesting dendrochronology after thoroughly building archaeology examination and craft reasarch. THe primary investigations has been done by me and antiquarian Petter Jansson at Regionmuseet. The dendro sampling has been done in collaboration with Hans Linderson University of Lund For example we have done thoroughly examination of Fulltofta churchs chancel and a wooden window frame and been able to conclude that the timber was felled in the period 1139-1153. The overlintel of the window frame have 399 remaining yearrings. Hans Linderson could conclude that the tree when felled had 510-550 yearrings and that it started to grov late in the 6th century or early in the 7th century!

More churches has been analysed and more samplings are planned.

Timmermanskonst på Sketchfab

Sedan en tid tillbaka har vi lagt upp ett antal 3dmodeller på sajten Sketchfab. En viktig del i stiftsprojektet är att tillgängliggöra och att ge tillbaka kunskap till församlingarna som förvaltar kyrkorna. En av metoderna att tillgängliggöra är att tillverka 3D modeller som görs fritt tillgängliga via nätet. Då kan man oberoende av rörelseförmåga och fysiskt avstånd detaljstudera timmermanskonst, dopfuntar byggnader, verktyg etcetera. Nedan lägger jag in Östra Ingelstads sammansatta ekfönsterbåge som är tidigmedeltida. Den är ännu inte dendrokronologiskt daterad men vi diskuterar inom projektet att undersöka möjligheten. I en tidigare rapport beskrev jag ett fynd av en sammansatt fönsterbåge i Farhults kyrka som unik. Nu när projektet rullat på ett tag har vi hittat flera exempel på sammansatta bågar. Det kan vara ett bra tips att gå in på sketchfab och söka på timmermanskonst då jag inte alltid hinner med att uppdatera bloggen. Just nu har vi lagt ut 18 modeller men fler kommer efterhand. Tanken är även att infon om modellerna kommer att kompletteras.

 

 

 

Farhults kyrka19 februari

IMG_2518 IMG_2519 IMG_2455 IMG_2456 IMG_2461 IMG_2510

Farhults kyrka har ett spännande taklag som vi undersöker. Den 19 februari var Eva-Marie Nilsson byggnadsarkeolog, Petter Jansson antikvarie, Hans Linderson dendrokronolog och Kalle Melin på plats. Vi hade tidigare dokumenterat två romanska konvexa bindbjälkar ( vad det är står beskrivet i nomenklaturen!) dessa och det senmedeltida taklaget i skeppet skulle vi provta för att kunna åldersbestämma de olima byggfaserna. Vi hade tidigare gjort noggrann byggnadsundersökning för att kunna välja provtagningspunkter som kan svara på frågeställningar om kyrkans byggnadshistoria. Ett exeptionellt fynd av en del av en romansk sammansatt fönsterbåge av tidigare okänd typ för Skåne (vi känner endast till ytterligare två bevarade fönsterbågar av denna typ. En i England och en i Danmark). Detta unika fynd medförde att stor försiktighet skulle ske för att inte fördärva de resterande delar av fönsterbågen som kunde finnas kvar i det flerahundra år gamla ”skräpet” i svicklarna.

Detta skräp som inte hittills gjort någon skada på kyrkan kunde ju inte rimligen utgöra något hot nu när taket var åtgärdat.

Högst förvånande bestämde projektören vid ett tillfälle som inte var ett möte att ”Kvarstående organiskt material i torn och långhus-samlas i säckar som uppmärks och utforslas”. 

Förutom att detta skett ganska brutalt och det inte går att tolka sammanhanget längre så låter det kanske bra att säckarna är uppmärkta. Hundratalet säckar har nummer skrivna på sig men någon förklaring eller skiss på vad siffrorna symboliserar har hittills inte kunnat fås av varken entreprenör eller projektör. OBS Nu har en karta som visar var säckarna samlats framkommit!

Att få bukt med den orationella skräcken för vindsskräp är en viktig uppgift för stiftsprojektet. I detta skräp ligger pusselbitar till förståelsen för kyrkorna och ska man ta bort detta skräp bör det ske under ordnade former av rätt  kompetents. När det är, som i detta fall, ofarligt är det ju bättre att sträva mot att låta det ligga kvar för framtida generationer att utforska.

Nu blev det inte så och vi får stå och sålla efter fynd.

Det senmedeltida långstolstaklaget har spännande märkning som Eva-Marie håller på att dokumentera och tolka. Men det får vi presentera närmare i ett senare inlägg.

På fotot i mitten övre raden håller jag förövrigt ett dendroprov från en av de romanska bindbjälkarna.