Stavkyrkan i Hammarö och liggtimmerkyrkans bjälklag

Södra råda akademien där jag är medlem har fått i uppdrag av Hammarö församling i Värmland att undersöka deras kyrka lite närmare. Hammarö kyrka var ursprungligen väldigt lik Södra Råda kyrka. De hade samma planlösning och Hammarö har liksom Södra Råda haft treklövervalv både i kor och långhus. Men Hammarö liggtimmerkyrka har även haft en föregångare som var uppförd i resvirkesteknik eller som det även kallas en stavkyrka. Av denna stavkyrka finns det en hel del bevara eftersom stavarna återanvändes som golv i timmerkyrkan. Denna rapport fokuserar på stavkyrkan och stavplankens återanvändning som golv på ett bjälklag i timmerkyrkan. Denna rapport är en av flera delundersökningar vi gjort i Hammarö. Förhoppningsvis kommer undersökningarna i Hammarö att fortsätta med kompletterande dendroprovtagning för att fastställa stavkyrkans och liggtimmerkyrkans ålder. För att öppna rapporten, tryck på länken nedan.

 

 

 

Hammarö stavkyrka

Annons

Dendrochronology Fulltofta church

We have done a lot of interesting dendrochronology after thoroughly building archaeology examination and craft reasarch. THe primary investigations has been done by me and antiquarian Petter Jansson at Regionmuseet. The dendro sampling has been done in collaboration with Hans Linderson University of Lund For example we have done thoroughly examination of Fulltofta churchs chancel and a wooden window frame and been able to conclude that the timber was felled in the period 1139-1153. The overlintel of the window frame have 399 remaining yearrings. Hans Linderson could conclude that the tree when felled had 510-550 yearrings and that it started to grov late in the 6th century or early in the 7th century!

More churches has been analysed and more samplings are planned.

Paper in Construction History Society Proceedings

pp89-100Melin

In 7-9th april 2017 I and my colleague Mattias Hallgren attended the fourth Conference of the Construction History Society in Queens College Cambridge. I presented a paper ”Techniques of Cleaving wood with an axe and Mallet. Deconstructing Present Craft knowledge, in order to reconstruct historic”.

In this paper I describe the ways we through the last years have done different fullscale experiments with cleaving. Most of the experiments has been done throug the reconstruction project in Södra Råda. But knew knowledge has also been recieved through tje ongoing diocese projects in the dioceses of Lund and Strängnäs.

After the end of the conference we went to several churches and Cathedrals. For example We went to Hadstock church to examine medieval wooden window frames and a medieval door in order to compare them with the window frames from the diocese of Lund that Im writing a paper about. We also visited Greensted stavechurch with the hope to find originaltool marks that could be compared to the archaeologically finds of Palisade churches from Lund. But we could conclude that the toolmarks on the inside was secondary and most of the marks probably from a big restoration in 1848. It could be discussed if it is a medieval stavechurch or in fact a church from the 19 th century with a great amount of reused medieval timber.

Another highscore on the roadtrip was the wooden Bell tower in Brookland. As far as I know it´s the only extant freestanding medieval wooden tower in England? Correct me if I´m wrong. The oldest structure of the tower is from the 13th century and is of great interest to compare with the 3 medieval bell towers in the diocese from Lund, Brönnestad, Norra Mellby and Perstorp, and the belltowers in Denmark and Germany. Ofcourse it is of great interest to compare it with the bell towers from Sweden also that are closer in time but built in pine insted of oak.

I and Mattias are preparing a ”roadtrip report” that mainly will have a lot of interesting photos and not so much text. When it´s ready it will be uploaded.

Counter rebated medieval door from Skanör church

The door from Skanör is counterrebated. The only other doors that is constructed in this way, that I am aware of, are from England. The English counterrebated doors are thougth to be highly exclusive and they are dated to the 11 and 12 century. The door from Skanör is in the collections of Lunds Historical Museum. Rhe door boards are not hewn but sawn. The used wood has grown fast. In the region this implies that the wood was felled in the period 1350-1500. The ironwork also is of a type that the diocese antiquarian in Linköping could say is probably from the 14-15th century. With the contradictionary features in mind we had the door dendrochronologically examined by Hans Linderson and me as an assistance. We used an non invasive method using an USB microscope. The result showed that the door is made in the end of the 14th century.

On the other side the door has lots of medieval graffiti and I and antiquarian Petter Jansson in collaboration with LUHM plan to document the graffiti as well.

 

 

 

 

Mellan Makten och Himmelriket

Mellan Makten och Himmelriket

(tryck på länken ovan för att komma vidare till Lunds universitet)

Skärmklipp 2016-03-24 07.35.14

 

En mycket välskriven doktorsavhandling skriven av Ing-Marie Nilsson 2009 finns nu tillgänglig i pdf version fritt nedladdningsbar på Lunds Universitets hemsida.

Avhandlingen ger en god sammanfattning av relevant forskningshistorik för Skandinaviens medeltida kyrkor. Kyrkorna behandlas inte som solitärer utan sätts in i ett större samhälleligt sammanhang. Layouten och bilderna harmonierar väl med texten och boken är inte skriven exkluderande enbart för en liten krets akademiker. Ing-Mari har däremot lyckats med det ytterst svåra att skriva en relevant avhandling som bör ingå i varje litteraturlista för studier i Historisk arkeologi men även vara ett måste för varje person intresserad av de medeltida Skandinaviska kyrkorna.

Genom att avhandlingen nu frikostigt görs tillgänglig digitalt uppmanar jag alla att sprida info om denna.

Man kan även önska att fler avhandlingar tillgängliggörs på detta vis. På Göteborgs universitet verkar det vara ganska vanligt att frikostigt sprida avhandlingar och uppsatser digitalt medan Lunds universitet av någon anledning är mycket sämre på detta.

Så vi ska inte bara tacka Ing-Marie för en fantastisk avhandling utan även för att hon är ett föredöme i att dela med sig av kunskap.

Tillbaks

image

har inte haft tid att lägga ut info på ett bra tag.anledningen är inte attspännande timmermanskonst är svår att finna,snararetvärtom. bilden är tagen från årets arbeten för södra råda.vi tillverkar över 6meterlånga brädor som i färdigt skick endast är 12-16 mm tjocka.

Några upptäckter sopkomprimatorer att läggas ut är nya fynd av tidigmedeltidas träkyrkor i LUNDS STIFT. Dendrodaterimgar av kyrkorna i Färlöv, Norra Åsumoch Norra Mellby. En ovanlig medeltida dörr från Skanör. Äldsta kända bevarade arbetsskissen påträffad i Färlöv där dessutomruninskrift på trä påträffades i koret. ytterligare en exeptionell arbetsskiss har vi påträffat i Tensta kyrka i Uppland . Och så vidare…….. To be continued