Kurs i tillverkning av kyrkspån

I Ingatorp kommer den 28 och 29 april att hållas en kurs i tillverkning av kyrkspån under ledning av Spånmästare Börje Samuelsson som har kunskap från flera generationers hantverkare i bagaget. De spån vi tillverkar på kursen kommer sen att användas på kyrkbodens tak! Så här finns en möjlighet att lära sig om kyrkspån, boden och dessutom medverka till denna unika byggnads fortlevnad. Förutom spåntillverkning kommer deltagarna få en god inblick i de pågående restaureringsarbetena på boden, restaureringsprinciperna och som grädde på moset kommer vi besöka Tidersrums timmerkyrka! Allt till det facila priset av 1200 kr. Kursen har endast plats för 20 personer. Ifjol blev kursen fullbokad innan vi hade gått ut med reklam så om ni vill gå anmäl er nu! Se även filmen från fjolårets kurs som ligger på Hantverkslabbets youtubesida och som är länkad i en annan post under kategorin Ingatorp.

OBS klickbar PDF med info nedan bredvid bilden OBS

 

Skärmavbild 2015-02-27 kl. 15.46.52 Kyrkspånkurs Ingatorp 2015

Annons

Granhults liggtimmerkyrka daterad till efter 1217

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.29.54  Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.29.21

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.31.42Skärmavbild 2015-02-13 kl. 17.30.43

För Södra Råda rekonstruktionsarbetets räkning undersökte Södra Råda akademien och Hantverkslaboratoriet Granhult medeltida kyrka i formen av ett seminarium. Kalle Melin var seminarieledare och hade i förväg i samråd med Mattias Hallgren sammanställt en frågelista vi arbetade utifrån. Vi hade valt att fokusera på klyvningstekniker men fann flera nya spännande detaljer vi kände oss tvungna att dokumentera och förmedla i den länkade rapporten. Gunnar Almevik och Therese Melin passade även på att mäta upp stigluckan som hittills bedömts vara sentida. Den arkitektoniska utformningen och verktygsspåren antyder dock att den kan vara medeltida. En ansökan har skickats till Länsstyrelsen med förfrågan om tillstånd för att ta dendrokronologisk prov. På taklaget påträffade vi även vankanter vilket skulle kunna ge en spetsdatering för att fastställa byggnadsåret. Men ännu har inte något svar kommit från Länsstyrelsen.

En viktig upptäckt var att man mycket medvetet valt var virke av olika kvalite hamnade i byggnaden. Taksparrarna fick bästa kvaliten, saxsparrarna var av betydligt sämre kvalite och trobrädorna var av frodvuxen gran. Då kyrkan stått i 800 år visar det att de gjorde högst rationella val och använde virke som var gott nog till uppgiften!

Granhults kyrka och Ingatorps kyrkbod är arkitektoniskt besläktade och ligger dessutom bara några mil ifrån varandra.

 

Granhult Rapport taklag :klyv seminarie

Undersökning av behuggningsspår och yxor för Södra Råda projektet

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 07.13.09

One of the archaeological axes we made replicas of and use in the reconstructionwork.

För Södra Råda projektet undersökte jag och timmerman Olof Andersson behuggningsspår och originalyxor i samlingar. Denna undersökning utmynnade i den rapport jag här länkar till. Både jag och Olof har fortsatt att dokumentera yxor och timmermansverktyg. Vi vet mycket mer nu än när denna rapport skrevs.

Klicka för att komma åt 1334319_knadriks-kulturbygg-rapport-2008.18-sr-forunds.pdf

Filmtajm ”En stock blockas och klyvs till sparrar”

På Hantverkslaboratoriets youtubesida finns denna film där jag och timmerman Daniel Eriksson klyver fram sparrar till Södra Rådas kor.  Vi använder oss av styrd klyvning vilket vi även kunnat konstatera varit vanligt på medeltiden. En artikel som beskriver klyvprocessen är även under utgivning på nättidskriften Mirator. När den är tillgänglig länkar jag dit.

 

 

Södra Råda lite inledning om rekonstruktionsarbetet med taklaget

Södra Råda gamla kyrka uppfördes kring 1302-1309 och var en av ett tiotal kvarvarande liggtimrade kyrkor. Den var kanske den mest internationellt kända på grund av sina högklassiga målningar. 2001 brändes den ner av en pyroman. ganska omgående beslutades det att kyrkan skulle återuppföras med medeltida metoder för att få ökade kunskaper om de kvarvarande timmerkyrkorna och med ökad kunskap större möjlighet att bevara dessa på bästa sätt för framtida generationer.

IMG_4976

Södra Råda har en egen hemsida men jag tänker ändå ha en flik här där jag framförallt gör inlägg om rekonstruktionsarbetet kring taklaget som är mitt ansvarsområde. Medverkande i min grupp är timmermännen Mattias Hallgren och Daniel Eriksson. Då taklaget är en del av kyrkan har vi även täta diskussioner med Bengt Bygdén som är ansvarig för stommen. Börje Samuelsson ansvarar för taktäckningen med spån och Anna Johansson för fällning och materialkvalitet. Forskningsledare är Gunnar Almevik, Göteborgs universitet och viktigast av alla är antagligen Christina Persson, Hantverkslaboratoriet som är den som får allt att fungera.