Några Yxor ur LUHMs samlingar

Skärmavbild 2015-03-14 kl. 07.51.59 Skärmavbild 2015-03-14 kl. 07.51.38

2008 fick jag och timmerman Olof Andersson i uppdrag att hitta lämpliga medeltida originalyxor som förlagor till de yxor som skulle uppsmidas för Södra Råda projektet. Vi tittade blandannat då på yxor i LUHMs samlingar. Här finns länkat till en pdf där Olof Andersson fotat av ett antal av dessa yxor. Några av dem är sen uppsmidda till projektet. Personliga favoriter är de två yxorna från Lindholmen som är stratigrafiskt daterade till 1300-tal och dessutom kompletterar varandra bra.

södraråda yxor Luhm 2008 OA

Annons

Undersökning av behuggningsspår och yxor för Södra Råda projektet

Skärmavbild 2015-02-13 kl. 07.13.09

One of the archaeological axes we made replicas of and use in the reconstructionwork.

För Södra Råda projektet undersökte jag och timmerman Olof Andersson behuggningsspår och originalyxor i samlingar. Denna undersökning utmynnade i den rapport jag här länkar till. Både jag och Olof har fortsatt att dokumentera yxor och timmermansverktyg. Vi vet mycket mer nu än när denna rapport skrevs.

Klicka för att komma åt 1334319_knadriks-kulturbygg-rapport-2008.18-sr-forunds.pdf

Dalby kyrkas luta Rapport

Skärmavbild 2015-02-12 kl. 23.29.12

När stiftsprojektet lå i sin linda sammanföll det med pågående arbeten på Dalby luta. Jag fick då möjlighet att tillsammans med Petter Jansson från Regionmuseet och Hans Linderson Lunds Universitet, titta närmare på återanvänt ekmaterial. Resultaten finns i rapporten nedan. Flera av bitarna har en ovanlig märkning som endast finns dokumenterad på ytterligare några få byggnader i ett avgränsat område med likartad datering. Kanske vi är ett hantverkslag på spåren.

Trots att delarna var fragmentariska fick vi även ny kunskap i hur man låst bladskarvar genom att medvetet borra dubbhålen snett.

 

Dalby kyrka rapport 2012